ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : همکاران

گهواره

گهواره
گروهِ گهواره بستری برای پرورشِ فکریِ کودکانِ ما جمعی از نویسندگان، مترجمان، شاعران‌، نقاشان و طراحان هستیم که در داخل و خارج از کشور افغانستان زندگی می کنیم و برای کودکانِ افغانستان در سراسر جهان کتاب‌های داستانی و آموزشی را تألیف و ترجمه می نماییم. ما در کشورهای گوناگون زندگی می کنیم و ...ادامه مطلب...
گروهِ گهواره بستری برای پرورشِ فکریِ کودکانِ ما جمعی از نویسندگان، مترجمان، شاعران‌، نقاشان و طراحان هستیم که در داخل و خارج ...ادامه مطلب...