ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

کودک سالاری در کتاب های ویژه ی کودک

کودک سالاری در کتاب های ویژه ی کودک
با پیشرفت جوامع بشری و در شرایطی که جامعه به سمت تک فرزندی و یا فرزند کم پیش می رود ، خانواده ها بیش از پیش تلاش در بهبود زندگی فرزندانشان دارند . تا جایی که از ریزترین لوازم مورد نیاز فرزند تا بزرگ ترین لوازمی که او طلب کند ...ادامه مطلب...
با پیشرفت جوامع بشری و در شرایطی که جامعه به سمت تک فرزندی و یا فرزند کم پیش می رود ...ادامه مطلب...

برنامه‌های دینی و مستقیم گویی

برنامه‌های دینی و مستقیم گویی
به نام خدابرنامه های کودک و نوجوان به گونه ای در تربیت کودکان مؤثر هستند. چرا که اگر ما تربیت را به دو نوع مستقیم ( مثل آموزش به وسیله ی مربی ، معلم و ...در مهدها، مدرسه ها ، دانشگاهها و...) و غیر مستقیم (مثل تأثیرگذاری از طریق کتابهای ...ادامه مطلب...
به نام خدابرنامه های کودک و نوجوان به گونه ای در تربیت کودکان مؤثر هستند. چرا که اگر ما تربیت ...ادامه مطلب...

کمیسیون نظارت و ارزیابی

کمیسیون نظارت و ارزیابی
تعریف کمیسیون نظارت و ارزیابی این کمیسیون وظیفه بررسی و رصد محصولات رسانه ای کودک را برعهده دارد تا با استفاده از شاخص های ارزیابی تدوین شده در انجمن با کمک کمیسیون پژوهش به نقد و تحلیل و ارائه ارزیابی کاربردی برای ارتقای محصولات رسانه ای ککودک اقدام نماید. شرح وظایف ۱- نقد ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون نظارت و ارزیابی این کمیسیون وظیفه بررسی و رصد محصولات رسانه ای کودک را برعهده دارد تا با استفاده ...ادامه مطلب...