ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل
تعریف کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل این کمیسیون وظیفه دارد ارتباط انجمن با مجموعه های بیرونی و بین المللی را مدیریت کند و با تنظیم پروتکل های ارتباطی انجمن با دیگران اقدام به هویت سازی و برندسازی برای انجمن نماید. و همچنین با ارائه برنامه های مشخص سعی در ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل این کمیسیون وظیفه دارد ارتباط انجمن با مجموعه های بیرونی و بین المللی ...ادامه مطلب...