ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : کمیسیون

کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک
معرفی کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک این کمیسیون جهت رسیدن انجمن به چشم انداز خود مطابق با اهداف خود اقدام به تهیه پلن های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میکند. شرح وظایف بررسی و شناسایی ظرفیتهای موجود در انجمن و تنظیم شرح وظایف کمیسیون‌ها و کمیته‌ها برای تصویببررسی و شناسایی نقاط قوت ...ادامه مطلب...
معرفی کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک این کمیسیون جهت رسیدن انجمن به چشم انداز خود مطابق با اهداف خود اقدام به تهیه ...ادامه مطلب...