ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : همکاران

مرکز هنرهای رقومی بسیج

مرکز هنرهای رقومی بسیج
مرکز هنرهای رقومی بسیج مرکز هنرهای دیجیتال بسیج مرکز هنرهای رقومی بسیج در سال ۱۳۹۲ و در راستای توسعه تولیدات انیمیشن بازی و نرم افزارهای کاربردی تاسیس شده است. این مرکز تاکنون با تولیدات گسترده قدم های مثبتی در بخش های فنی محصولات خود به عنوان یکی از مراکز مهم در تولیدات ...ادامه مطلب...
مرکز هنرهای رقومی بسیج مرکز هنرهای دیجیتال بسیج مرکز هنرهای رقومی بسیج در سال ۱۳۹۲ و در راستای توسعه تولیدات انیمیشن بازی ...ادامه مطلب...