ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

انتخاب استاد شرعی نائب رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه به عنوان داور ABU Prizes

انتخاب استاد شرعی نائب رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه به عنوان داور ABU Prizes
انتخاب استاد شرعی نائب رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه به عنوان داور ۲۰۲۳ ABU Prizes استاد اسماعیل شرعی نائب رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه با خوشحالی و مسرت اعلام می نماییم که استاد شرعی نائب رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه بعنوان داور جشنواره ABU Prizes معرفی شدند و یکی ...ادامه مطلب...
انتخاب استاد شرعی نائب رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه به عنوان داور ۲۰۲۳ ABU Prizes استاد اسماعیل شرعی نائب رئیس ...ادامه مطلب...

اسماعیل شرعی

اسماعیل شرعی
اسماعیل شرعی ادامه مطلب...
اسماعیل شرعی ادامه مطلب...