ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : همکاران

موسسه مطالعات کودکی مدرس

موسسه مطالعات کودکی مدرس
آشنایی با موسسه مطالعات کودکی مدرس تاریخچه: موسسه مطالعات کودکی مدرس پس از ۵ سال پژوهش گروهی از محققان حوزه تعلیم و تربیت، در سال ۱۳۹۶ و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس تهران به ثبت رسید. گروه محققان مذکور در این مدت مشغول به انجام پروژه‌های تحقیقاتی با دستگا‌ه‌های دولتی و غیردولتی ...ادامه مطلب...
آشنایی با موسسه مطالعات کودکی مدرس تاریخچه: موسسه مطالعات کودکی مدرس پس از ۵ سال پژوهش گروهی از محققان حوزه تعلیم و ...ادامه مطلب...