ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : همکاران

مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی
معرفی مرکز ملی فضای مجازی براساس حکم مقام معظم رهبری زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است. در حکم مورخ ۱۳۹۰/۱۷/۱۲ مقام معظم رهبری آمده است: «این شورا (شورای عالی فضای مجازی) وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به ...ادامه مطلب...
معرفی مرکز ملی فضای مجازی براساس حکم مقام معظم رهبری زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است. در حکم ...ادامه مطلب...