ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : همکاران

مدرسه حکمت

مدرسه حکمت
   مدرسه حکمت در قالب طرحی پژوهشی موفقیت و شادابی نسل آینده­ساز این مرز و بوم در گرو نگاهی متفاوت به نظام آموزش و پرورش است. نگاهی که بتواند شرایط مطلوبی را برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی فرزندانمان، مبتنی بر معارف دینی و فرهنگ بومی و ملی، متناسب با نیازهای ...ادامه مطلب...
   مدرسه حکمت در قالب طرحی پژوهشی موفقیت و شادابی نسل آینده­ساز این مرز و بوم در گرو نگاهی متفاوت به نظام ...ادامه مطلب...