ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : پژوهش ها

مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای اسلامی

مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای اسلامی
نام پژوهش:  مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای اسلامینویسنده: محمد کاظم طاهریمسئول گروه تحقیق: محمد لسانیهمکار پروژه : علی العلیسال نشر : ۱۳۹۷تعداد صفحات: ۵۱ توضیحات: دراین پژوهش کشورهایی که دارای دو شرط زیر باشند به عنوان کشور اسلامی شناخته و بررسی شده اند.اول: عضو سازمان همکاری اسلامی باشند.دوم: حداقل دارای ۳۰درصد ...ادامه مطلب...
نام پژوهش:  مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای اسلامینویسنده: محمد کاظم طاهریمسئول گروه تحقیق: محمد لسانیهمکار پروژه : ...ادامه مطلب...