ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : پژوهش ها

سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای غیر اسلامی

سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای غیر اسلامی
نام پژوهش:  سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای غیر اسلامینویسنده: محمد حسن زاهدنیامسئول گروه تحقیق: محمد لسانیسال نشر : ۱۳۹۷تعداد صفحات: ۲۰ توضیحات:  سیاستگذاری های کلان الف) سه دوره زمانی اجرای پروژه SAFER INTERNET این پروژه که از سال ۱۹۹۹میلادی در سطح اتحادیه اروپا شروع به کار کرده است یکی از پروژه های ...ادامه مطلب...
نام پژوهش:  سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای غیر اسلامینویسنده: محمد حسن زاهدنیامسئول گروه تحقیق: محمد لسانیسال نشر : ۱۳۹۷تعداد صفحات: ۲۰ توضیحات:  سیاستگذاری ...ادامه مطلب...