ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

نشست اول انجمن تخصصی کودک و رسانه کودک و فضای مجازی با نگاه به جایگاه تلویزیون و بازدید از شبکه جهانی هدهد

نشست اول انجمن تخصصی کودک و رسانه  کودک و فضای مجازی با نگاه به جایگاه تلویزیون و بازدید از شبکه جهانی هدهد
با همکاری شبکه جهانی هدهد اولین نشست انجمن تخصصی کودک و رسانه با حضور اعضای این انجمن در شهر قم برگزار شد. این نشست با همکاری شبکه جهانی هدهد و به دعوت مدیر این شبکه جناب آقای حلمی به صورت یک بازدید برای آشنایی با ظرفیت های این شبکه و تعامل ...ادامه مطلب...
با همکاری شبکه جهانی هدهد اولین نشست انجمن تخصصی کودک و رسانه با حضور اعضای این انجمن در شهر قم برگزار ...ادامه مطلب...

سید بشیر حسینی

سید بشیر حسینی
دکتر سید بشیر حسینی بیوگرافی دکتر بشیر حسینی داور عصر جدید سید بشیر حسینی کیست سید بشیر حسینی بشیرحسنی رزومه سید بشیر حسینی سید بشیر حسینی عصر جدید بیوگرافی سید بشیر حسینی استعدد یابی سید بشیرحسینی به بیش از ۸۰ کشور جهان سفر کرده سید بشیرحسینی جهانگرد است سید بشیر حسینی در بیت رهبری کار می کند سید بشیر حسینی ...ادامه مطلب...
دکتر سید بشیر حسینی بیوگرافی دکتر بشیر حسینی داور عصر جدید سید بشیر حسینی کیست سید بشیر حسینی بشیرحسنی رزومه سید بشیر حسینی سید بشیر حسینی ...ادامه مطلب...