ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

انجمن تخصصی کودک و رسانه حامی پویش آف کرونا

انجمن تخصصی کودک و رسانه حامی پویش آف کرونا
پویش فرهنگی اجتماعی «آف کرونا» توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و با حمایت انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می شود ⚡️پویش بازی های خانوادگی در خانه به صورت مسابقه سراسری آغاز شد. پویش بازی های خانوادگی در خانه ، تحت عنوان "آف کرونا" با شعار در خانه ...ادامه مطلب...
پویش فرهنگی اجتماعی «آف کرونا» توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و با حمایت انجمن تخصصی کودک و ...ادامه مطلب...