ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : همکاران

خداباوری کودکان

خداباوری کودکان
باور و عشق به خداوند چه به‌عنوان پایه استقرار مبانی اسلام عزیز و چه به‌عنوان ارزشمندترین آرمانی که می‌تواند حیات بشر را در مسیر تعالی ، معنادار نماید ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .فطری بودن این باور ، ما را از توجه و تقویت آن بی‌نیاز نمی‌کند و به‌خصوص ...ادامه مطلب...
باور و عشق به خداوند چه به‌عنوان پایه استقرار مبانی اسلام عزیز و چه به‌عنوان ارزشمندترین آرمانی که می‌تواند حیات ...ادامه مطلب...