ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

یک واکسن دیگر به واکسن های کودکان اضافه شد

یک واکسن دیگر به واکسن های کودکان اضافه شد
بنابر اعلام وزارت بهداشت واکسن روتاویروس به برنامه ایمن‌سازی کودکان کشور وارد شد. واکسن خوراکی روتاویروس جهت پیشگیری از اسهال‌های ناشی از این روتاویروس برای شیرخواران تجویز می‌شود و بنابر اعلام وزارت بهداشت شروع این برنامه از دانشگاه‌های علوم پزشکی هرمزگان و بوشهر و در شیرخواران ٢ ماهه است. دکتر عرشی رییس ...ادامه مطلب...
بنابر اعلام وزارت بهداشت واکسن روتاویروس به برنامه ایمن‌سازی کودکان کشور وارد شد. واکسن خوراکی روتاویروس جهت پیشگیری از اسهال‌های ناشی ...ادامه مطلب...