ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : پایان نامه

بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان شهر تهران

بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان شهر تهران
عنوان : بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان شهر تهران دانشجو : زهرا انصاری جابر استاد راهنما: دکتر مسعود غلامعلی لواسانی استاد مشاور: دکتر الهه حجازی دانشگاه : تهران،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مقطع : کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی تربیتی تاریخ دفاع : بهمن۹۴ چکیده: ...ادامه مطلب...
عنوان : بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان شهر تهران دانشجو : ...ادامه مطلب...