ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

وبینار تخصصی چشم انداز برنامه سازی تلویزیونی برای مخاطب کودک و نوجوان

وبینار تخصصی چشم انداز برنامه سازی تلویزیونی برای مخاطب کودک و نوجوان
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز برنامه سازی تلویزیونی برای مخاطب کودک و نوجوان دبیر: سرکار خانم صدیقه سلطانی نژاد(پژوهشگر تعلیم و تربیت وعضو انجمن تخصصی کودک و رسانه) میهمان: دکتر محمد صادق باطنی (مدیر شبکه کودک و نوجوان ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز برنامه ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی چشم انداز تولیدات رسانه ای کودکان و نوجوانان

وبینار تخصصی چشم انداز تولیدات رسانه ای کودکان و نوجوانان
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز تولیدات رسانه ای کودکان و نوجوانان دبیر : دکتر محمدرضا تقوی فرد (عضو انجمن تخصصی کودک و رسانه) میهمان: آقای مجید راستی (نویسنده، و تهیه کننده) ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز تولیدات ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی چشم انداز جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

وبینار تخصصی چشم انداز جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان دبیر : سرکار خانم سعیده توکل نیا (عضو انجمن تخصصی کودک و رسانه) ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز جشنواره ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی بررسی ابعاد حقوق کودکان در ادیان الهی (با نگاهی به کودکان غزه )

وبینار تخصصی بررسی ابعاد حقوق کودکان در ادیان الهی              (با نگاهی به کودکان غزه )
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی بررسی ابعاد حقوق کودکان در ادیان الهی (با نگاهی به کودکان غزه ) دبیر : دکتر آیت پیمان (دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی) میهمان: دکتر سیامک مره صدق (پزشک و جراح و نماینده کلیمیان در ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی بررسی ابعاد حقوق ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی نقش جشنواره رشد در پرورش خلاقیت و نوآوری کودکان و نوجوانان

وبینار تخصصی نقش جشنواره رشد در پرورش خلاقیت و نوآوری کودکان و نوجوانان
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی نقش جشنواره رشد در پرورش خلاقیت و نوآوری کودکان و نوجوانان دبیر : دکتر احمد جولایی( دبیر جشنواره بین‌المللی نمایش های آئینی و سنتی) میهمان: دکتر حسین عبادتی (دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم رشد) تاریخ برگزاری: ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی نقش جشنواره رشد ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی آینده کودکان و نوجوانان در هندسه رسانه گلوبالیزه شده

وبینار تخصصی آینده کودکان و نوجوانان در هندسه رسانه گلوبالیزه شده
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی آینده کودکان و نوجوانان در هندسه رسانه گلوبالیزه شده دبیر : دبیر : آقای محمود علی پور( رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه) میهمان: دکتر محمد ماجد (کمیسر عالی سازمان جهانی تبلیغات IAA در جمهوری ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصی از هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی آینده کودکان و ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی سینماهای حوزه هنری و تلاش برای جذب مخاطب کودک و نوجوان

وبینار تخصصی سینماهای حوزه هنری و تلاش برای جذب مخاطب کودک و نوجوان
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی سینماهای حوزه هنری و تلاش برای جذب مخاطب کودک و نوجوان دبیر: آقای پرویز امیری( تهیه کننده سینما و تلویزیون و عضو انجمن تخصصی کودک و رسانه)مهمان: آقای علی جانباز (رئیس حوزه هنری کودک و ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی سینماهای حوزه هنری و ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی چشم انداز مدیریت فرهنگی-رسانه‌ای دولت برای مخاطب کودک و نوجوان

وبینار تخصصی چشم انداز مدیریت فرهنگی-رسانه‌ای دولت برای مخاطب کودک و نوجوان
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز مدیریت فرهنگی-رسانه‌ای دولت برای مخاطب کودک و نوجوان دبیر: دکتر محمدرضا تقوی فرد (عضو هئیت علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر و عضو انجمن تخصصی کودک و رسانه )مهمان: دکتر علی اسماعیلی ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز مدیریت فرهنگی-رسانه‌ای ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی پرورش رسانه ای دانش آموزان و لزوم توجه به چشم انداز رسانه ای

وبینار تخصصی پرورش رسانه ای دانش آموزان و لزوم توجه به چشم انداز رسانه ای
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی پرورش رسانه ای دانش آموزان و لزوم توجه به چشم انداز رسانه ای دبیر: دکتر محسن ربانی ( عضو انجمن تخصصی کودک و رسانه )مهمان: حجه الاسلام و المسلمین محمدحسین پورثانی (سرپرست اداره کل فرهنگی ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی پرورش رسانه ای دانش ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی شناخت فرصت ها و تهدیدها در حوزه بازی های رایانه ای کودک و نوجوان

وبینار تخصصی شناخت فرصت ها و تهدیدها در حوزه بازی های رایانه ای کودک و نوجوان
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی شناخت فرصت ها و تهدیدها در حوزه بازی های رایانه ای کودک و نوجوان دبیر: حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد محسن میرمرشدی ( پژوهشگر و تولید کننده بازی های رایانه ای و دبیر ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی شناخت فرصت ها و ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی چشم انداز گرایش ها و مدل‌های سینمای کودک

وبینار تخصصی چشم انداز گرایش ها و مدل‌های سینمای کودک
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز گرایش ها و مدل‌های سینمای کودک دبیر: سرکار خانم اشرف (فروغ) موسی خانی ( رئیس کمیسیون آموزش انجمن تخصصی کودک و رسانه )مهمان: استاد علی اکبر قاضی نظام (رئیس خانه حمایت از فیلم ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی چشم انداز گرایش ها ...ادامه مطلب...

وبینار تخصصی کتاب، فرصت های یادگیری برای کودکان و نوجوانان

وبینار تخصصی کتاب، فرصت های یادگیری برای کودکان و نوجوانان
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی کتاب، فرصت های یادگیری برای کودکان و نوجوانان دبیر: خانم لیلا سادات طبسی ( رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی انجمن تخصصی کودک و رسانه )مهمان: دکتر علیرضا رحیمی (معاون فرهنگی انتشارات سروش)مهمان: استاد علی باباجانی ...ادامه مطلب...
انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار می کند: سلسله وبینارهای تخصصیاز هفته کودک تا هفته نوجوان وبینار تخصصی کتاب، فرصت های یادگیری ...ادامه مطلب...
1 2 3 4 9