ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > دین، کودک و تلویزیون

دین، کودک و تلویزیون

دین، کودک و تلویزیون
  • عنوان : دین، کودک و تلویزیون
  • دانشجو : جبرئیل نجفی ایوانلو
  • استاد راهنما : استاد رحیمی
  • دانشگاه : صدا و سیما قم
  • مقطع : کارشناسی ارشد
  • رشته : تولید سیما
  • تاریخ دفاع : ۱۳۸۵

چکیده :

“در تربیت دینی باید نیازها را به صورت علمی و تحقیقی شناخت و از آنها در جهت تأمین و ارضای آنها در فرآیند دینی شدن بهره برد. نیازهای دوران کودکی؛ یعنی سنین ابتدایی را می توان چنین برشمرد:
۱٫ نیاز به پیشرفت که در چیره شدن بر مشکلات و موانع با ابراز شایستگی و هنرنمایی بروز می کنند.
۲٫ نیاز به الحاق که در مهرانگیزی و رفتار موردپسند دیگری، جلب محبت و لذت بردن از همزیستی و همراهی دوستانه، گرم و صمیمانه تحقق می یابند.
۳٫ نیاز به خودمختاری
۴٫ نیاز به جبران شکست
۵٫ نیاز به حفظ حیثیت
۶٫ نیاز به تسلط داشتن
۷٫ نیاز به لذت حسی که در حس اصوات، مناظر، چشیدن، بوییدن و لمس دلنشین و دلسوزانه نمود می یابد. در فضا سازی محیط تربیت دینی در کلاس و مدرسه، بوی خوش عطر معلم، فضای کلاس، جانماز و مسجد می توان زمینه سازی دستیابی به انتقال ارزش های دینی را برای بچه ها فراهم آورد.
۸٫ نیاز به پشتیبانی و حمایت
۹٫ نیاز به بازی
۱۰٫ نیاز به درک حقایق
۱۱٫ نیاز به درک غایت که در زیرساخت نگرش کودک وجود دارد و خود را در قالب پرسش هایی از قبیل: آدم وقتی می میرد، به کجا می رود؟ چرا خدا، آدم را از دنیا می برد؟ و… نشان می دهد. کارل گوستاویونگ، این نیاز را به اصل اصالت غایت نسبت می دهد.
۱۲٫ نیاز به تعالی
۱۳٫ نیاز به همانندی
۱۴٫ نیاز به شکوفایی
یکی از پژوهشگران، با اتکا به همین نیازشناسی، یک چرخه تربیت دینی را ترسیم کرده است. البته این چرخه تربیت دینی درباره کودکان ابتدایی و با استفاده از منابع آموزشی سنتی مثل کلاس درس، کتاب و معلم تدوین شده است. در برای تربیت دینی کودک از طریق رسانه تلویزیون نیز با توجه به نیازها و رویکردهای روانی کودک و میزان آموخته ها و انگیزه های او می توان از چرخه یاد شده کمک گرفت. اکنون طرح کلی این چرخه را ذکر می کنیم.”

برچسب ها : ، ، ،

پیغام شما