ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > معرفی کتاب > اصول برنامه سازی دینی کودک

اصول برنامه سازی دینی کودک

اصول برنامه سازی دینی کودک
  • نام کتاب : اصول برنامه سازی دینی کودک (در گفت و گو با کارشناسان حوزه دین، رسانه و کودک)
  • نویسنده : محمدصادق نصراللهی، زیر نظر محمدمهدی شریعتمدار
  • سال نشر : ۱۳۹۲
  • تعداد صفحات : ۱۳۶

توضیحات :

کتاب”اصول برنامه‏ سازی دینی کودک” الگوی مفهومی تعلیم و تربیت دینی کودکان در رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی را ترسیم کرده و بر اساس آن، اصول، راهبردها و پیشنهاداتی ارائه کرده است.

کتاب”اصول برنامه‏ سازی دینی کودک” به کوشش محمد صادق نصر اللهی الگوی مفهومی تعلیم و تربیت دینی کودکان در رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی را ترسیم کرده و بر اساس آن، اصول، راهبردها و پیشنهاداتی ارائه کرده است.

این کتاب پژوهشی درباره شیوه تبلیغ دین برای کودکان از طریق رسانه‎ها است. هدف از آن، دستیابی به راهبردها، اصول و قواعد مشخص در حوزه تعلیم و تربیت دینی کودک از طریق رسانه‎های دیداری و شنیداری است. برای دستیابی به این هدف مصاحبه‏ هایی با کارشناسان در پنج حوزه دین، روانشناسی، جامعه شناسی، ارتباطات و ادبیات کودک گرفته شده است.

در این کتاب پس از طرح مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش تشریح و تلاش شده به این سؤال پاسخ داده شود که چرا این موضوع برای نشست تخصصی کمیته معارف اسلامی اتحادیه رادیو و تلویزیون‎های اسلامی در اولویت قرارگرفته است. در مرحله بعد، پس از بیان روش پژوهش، محتوای مصاحبه ‏های انجام شده درچارچوب فصل‎های موضوعی مشخص ارائه شده است. در بخش پایانی نیز بر اساس مصاحبه‎های انجام شده و مطالعات دیگر با رویکردی نو سعی شده که از دیدگاه‎های کارشناسان، یک الگوی مفهومی”تعلیم و تربیت دینی کودکان در رادیو و تلویزیون” ترسیم و بر اساس آن، اصول و راهبردها پیشنهاد شده است.

کتاب پس از مقدمه در سه فصل :

  1. کلیات
  2. درآمدی بر آسیب ‏شناسی و سیاست‏گذاری در حوزه دین، رسانه و کودک
  3.  الگوی مفهومی تعلیم و تربیت کودک از طریق رسانه ارائه شده است.

در فصل یک به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، روش پژوهش، و مصاحبه شوندگان، فصل دو به نمودار موضوعی دیدگاه‎های کارشناسان، آسیب ‏شناسی و سیاست‎ گذاری و فصل سوم به چارچوب نظری الگوی مفهومی و تبیین الگوی مفهومی پرداخته است.

سفارش اسلام به تربیت صحیح کودکان، آمادگی کودک برای پذیرش و نهادینه کردن شعائر دینی، اهتمام و تلاش غرب برای اثرگذاری منفی بر ذهن کودکان، نقش کودک در آینده جوامع اسلامی و اهمیت نقش رسانه در تبلیغ دینی و… از اهمیت و ارزش این پژوهش عنوان شده است.

روش این پژوهش مطالعه اسنادی و مصاحبه عمیق با کارشناسان در یک تحقیق کیفی می‎باشد. سؤال اصلی آن این است بر اساس علم روانشناسی، چه اصولی در سیاستگذاری و برنامه سازی برای کودکان به خصوص در حوزه آموزش دینی باید مد نظر بگیرد؟

 

برچسب ها : ،

پیغام شما