ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > عمومی > پیشخوان > تبدیل شوندگان یا تبدیل کنندگان هویت

تبدیل شوندگان یا تبدیل کنندگان هویت

تبدیل شوندگان یا تبدیل کنندگان هویت

نویسنده : جعفر تارین

نقدی بر واحد پخش سیما وارائه راه کار

قبل از ساعت ١٠ صبح امروز ۷ فرودین ۹۹ ، پخش فیلم تبدیل شوندگان ١ محصول هالیوود از شبکه نمایش تمام شد. فیلمی اکشن ، خشن ، که قدرت برتر نظامی، تکنولوژی ، وتجاری آمریکا را به رخ کشیده است. فیلم تبدیل شوندگان ١ تا قسمت ۵ را با همین فضاسازی قبلا دیده ام، مایکل بی ، کارگردان موفقی است که توانسته باچنین ژانر علمی تخیلی ، بر مخاطب بزرگسال ، جوان، نوجوان ومتأسفانه کودک نیز تأثیر بگذارد .
تولید این فیلم در ١٠ سال قبل و متعاقبا سری بعدی آخرین شوالیه ۵ Transformers ، درواقع عظمت آمریکا را بطور نامحسوس در ذهن مخاطب حک کرده وپیروزی شخصیت سام در پایان این فیلم ، بعنوان “ناجی” ، نمادی فراموش نشدنی را تبیین، وفرهنگ سازی کرده است .
اکنون بنده بعنوان منتقد رسانه ای ، موظفم وبعنوان بیننده لازم میدانم از مسئولین صدا وسیما سؤال کنم ؛ باعنایت به تأثیر گذاری منفی اینگونه فیلم ها ، چه اهدافی را در پخش آن دنبال می کنند!؟
معمولا اصحاب رسانه، هرگونه آثاری را باتوجه به أهداف ترسیم شده خود ، وآنچه در اتاق فکر سیاستگذاری کرده اند را در اختیار افکار عمومی و یا جامعه هدف می گذارند.
مسئولین شبکه نمایش ، اگر با برنامه ریزی قبلی وبا علم بر تخریب افکار عمومی ، فیلم تبدیل شوندگان را پخش کرده اند ، که باید پاسخگو باشند. اما بنظر می رسد عامدانه نیست. دراینصورت دلیل تزریق چنین آثاری در کنداکتور اگر به نیت سرگرمی است، بدانید که مدیران تأمین برنامه و واحد پخش ، جامعه شناختی ضعیفی دارند. واگر هیچکدام از موارد فوق نباشد، عدم تخصص ایشان ، دلیل مبرهنی خواهد بود که متأسفانه آفت ومشکل فعلی صدا وسیما خلأ تخصص ، و به تعبیری ” متخصص گریزی ” است .

☀️ اخلاق حرفه ای ، وتعهد رسانه ای ، ودلسوزی بنده ایجاب می کند فعلا موارد ذیل را پیشنهاد کنم :

  • صدا وسیما باتوجه به شرایط روحی جامعه ، ومقتضیات بوجود آمده فعلی، که در خط مشی واهداف این رسانه بطور کلی ترسیم شده است عمل کنند.
  • چیدمان برنامه های تولیدی و تأمینی کنداکتور پخش شبکه های رادیویی ومدیوم تلویزیون، توسط افراد مخاطب شناس ترتیب داده شود.
  • خاطرم هست مثلا در زمان دفاع مقدس وفضاسازی روحیه دشمن ستیزی ، یا در زمان ایجاد روحیه مفرّح بعد از جنگ که تأکید رهبری نیز بوده، یا در روزهای ملی، و مناسبت های شاد مولودی، و.. در هر شرایط خاصی ، رنگ کنداکتور ، بنابه مقتضیات مربوطه اش ، تغییر می کرد و به گونه ای برنامه ریزی می کردیم که شایسته جامعه هدف بوده ، ونیز شیوه انتخاب برنامه ها نشاندهنده تخصص وفکریست که پشت آن خوابیده است .
    بدینوسیله اکنون پیشنهاد می کنم یک ” اتاق فکر ” باعضویت ٣-۴ کارشناس موضوع بحران، ومخاطب شناس، ومتخصص علم سواد رسانه ای ، در واحدهای پخش شبکه ها تحت عنوان ” کنداکتور پخش بحران ” راه اندازی شود . این واحد فقط در شرایط خاص فعالیت می کند ، وانواع برنامه ها، در ژانرهای متنوع، وبا محتوای شایسته ی پژوهش شده، در ساختار جذاب انتخاب، و به پخش برسد.
برچسب ها : ،

پیغام شما