ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > والت‌دیزنی و دیپلماسی عمومی آمریکا برای کودکان

والت‌دیزنی و دیپلماسی عمومی آمریکا برای کودکان

والت‌دیزنی و دیپلماسی عمومی آمریکا برای کودکان

عنوان: والت‌دیزنی و دیپلماسی عمومی آمریکا برای کودکان
دانشجو : ابراهیم شمشیری
استاد راهنما: دکتر فواد ایزدی
استاد مشاور: دکتر افخمی و دکتر پاکدهی
استاد داور : دکتر زردار و دکتر بشیر
دانشگاه :علامه طباطبایی
مقطع : دکتری
رشته :  علوم ارتباطات
تاریخ دفاع : بهمن ۱۳۹۸

چکیده :

موضوع این تحقیق توجه به جایگاه کودکان در دیپلماسی عمومی و بررسی یک نمونه خاص در این حوزه یعنی نحوه بازنمایی اصول و ارزشهای آمریکایی در انیمیشنهای دیزنی در جهت دیپلماسی عمومی آمریکاست. به این منظور با توجه به نظریه امپریالیسم فرهنگی و تبیین دیپلماسی فرهنگی، خودمتفاوت‌پنداری آمریکایی و اصول و ارزشهای آمریکایی، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون به بررسی تولیدات شرکت والت دیزنی پرداختیم. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد در آثار بررسی شده، بازنمایی آمریکا و ارزشهای آمریکایی، برجسته نمودن آمریکا به عنوان رهبر جهان، نجات دهنده جهان و رهبر جهان و برتری هویت آمریکایی، تصویرسازی از آینده و بازنمایی حضور و نقش فرهنگ و ارزشهای آمریکا در جهان آینده، جهانی‌سازی و یکپارچه شدن جهان با فرهنگ و ارزشهای آمریکایی، ترویج محصولات فرهنگی ویژه کودکان و زمینه‌سازی برای مصرف آنها، بازنمایی دیگری در شکلهای مختلف و نگاههای شرق‌شناسانه و نمایش و ترویج سبک زندگی آمریکایی به عنوان مهمترین مقولات مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی عمومی، کودکان و رسانه‌ها، ارتباطات بین‌الملل، بازنمایی ، ارزشهای آمریکایی، والت‌دیزنی، تحلیل مضمون ، دیپلماسی کودک، دیپلماسی فرهنگی کودک

برچسب ها : ، ، ، ، ،

پیغام شما