ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

فراخوان عضویت

فراخوان عضویت

به نام هستی بخش

انجمن تخصصی کودک ورسانه

فراخوان عضویت

به اطلاع اعضای شبکه های اجتماعی انجمن تخصصی کودک و رسانه می رساند این انجمن در تاریخ ۶ تیر اساسنامه خود را به تصویب اعضای موسس رسانده است و به صورت رسمی انجمن قابلیت پیگیری حقوقی دارد لذا با توجه به رویه پذیرش اشاره شده در بند یک بخش دو ماده سه اساسنامه می توانند با مراجعه به بخش عضویت در سایت انجمن (koodak.tv) ضمن مطالعه اساسنامه و پذیرش آن و کلیه مصوبات انجمن نسبت به عضویت در انجمن اقدام نمایند. کسانی که تا قبل از برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن ، در سه شنبه ۲۵ تیر اقدام به ثبت این درخواست نمایند درخواستشان توسط دبیر انجمن یعنی جناب آقای شمشیری به کمیته عضویت که در همان نشست تشکیل خواهد شد ارائه شده و پس از تایید این کمیته نتیجه به آنها اعلام خواهد شد تا نسبت به پرداخت هزینه ورودی و عضویت اقدام کرده و به عنوان عضو رسمی انجمن بتوانند در مجامع عمومی شرکت نمایند. ضمنا آن دسته از عزیزانی که در سایت صفحه شخصی دارند میتوانند ، پس از مطالعه و پذیرش اساسنامه ، تنها درخواستشان برای عضویت رابه دبیر انجمن اعلام نمایند تا توسط ایشان به کمیته عضویت اعلام گردد.

برچسب ها : ، ،

پیغام شما