ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : کمیسیون

کمیسیون جذب مشارکت

کمیسیون جذب مشارکت
تعریف کمیسیون جذب مشارکت کمیسیون جذب مشارکت جهت تسهیل کردن برنامه های انجمن و در راستای اهداف انجمن اقدام به جلب مشارکت های مادی و معنوی مینماید. شرح وظایف تدوین برنامه‌ میان مدت به منظور جلب مشارکت و تامین هزینه های انجمن به منظور تصویب در  هیات مدیره.انجام فعالیتهای لازم در راستای جذب ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون جذب مشارکت کمیسیون جذب مشارکت جهت تسهیل کردن برنامه های انجمن و در راستای اهداف انجمن اقدام به جلب ...ادامه مطلب...