ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

کابینا

کابینا
معرفی کابینا ( کانون بچه‌های نواندیش ) مؤسسه‌ی کابینا در کنار کودکان، نوجوانان، مربیان و والدین است تا با فعالیت‌هایش در حوزه‌های تربیتی، روانشناسی و سواد رسانه، مسیر رشد، آموزش و تربیت فرزند را هموار کند. کانون کابینا به‌منظور آموزش فلسفه و اندیشه‌ورزی به کودکان، کار خود را آغاز کرد. اهداف تشکیل ...ادامه مطلب...
معرفی کابینا ( کانون بچه‌های نواندیش ) مؤسسه‌ی کابینا در کنار کودکان، نوجوانان، مربیان و والدین است تا با فعالیت‌هایش در ...ادامه مطلب...