ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : پایان نامه

خوانش مادران از تصویر کودکی

خوانش مادران از تصویر کودکی
عنوان: خوانش مادران از تصویر کودکی در پُست‌های اینستاگرامی کودکان اینفلوئنسر ایرانیدانشجو : زهرا رضانیااستاد راهنما: دکتر عبدالله بیچرانلواستاد مشاور: دکتر احسان شاه‌قاسمیدانشگاه : تهرانمقطع : کارشناسی ارشدرشته : مطالعات فرهنگی و رسانهتاریخ دفاع : شهریور ۱۴۰۰ چکیده : کودکی یکی از دوره‌های بسیار مهم در زندگی هر فرد به شمار می‌رود و جنبه‌ها، تعاریف و اقتضائات گوناگونی دارد. به ...ادامه مطلب...
عنوان: خوانش مادران از تصویر کودکی در پُست‌های اینستاگرامی کودکان اینفلوئنسر ایرانیدانشجو : زهرا رضانیااستاد راهنما: دکتر عبدالله بیچرانلواستاد مشاور: دکتر احسان شاه‌قاسمیدانشگاه : تهرانمقطع ...ادامه مطلب...