عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

رودابه حمزه ای شاعر کودک

رودابه حمزه ای شاعر کودک
معرفی ز آغاز تا پرواز نام : رودابه حمزه ای نام پدر : عبدالله تاریخ تولد : ۲۸/۱۱/۱۳۴۳ صادره از : تهران زندگینامه همپای شکوفه های سرخ انار در محله یوسف آباد تهران (اسدآباد کنونی ) چشم به باغچه حیات گشودم و رشد کردم و به نظاره نشستم خندیدن انارها را بر ...ادامه مطلب...
معرفی ز آغاز تا پرواز نام : رودابه حمزه ای نام پدر : عبدالله تاریخ تولد : ۲۸/۱۱/۱۳۴۳ صادره از : ...ادامه مطلب...