عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

فراخوان ایده و طرح خلاقانه با موضوع ترویج فرهنگ حجاب وعفاف

فراخوان ایده و طرح خلاقانه با موضوع ترویج فرهنگ حجاب وعفاف
به نام بدیع 💡 فراخوان ایده و طرح خلاقانه با موضوع ترویج فرهنگ حجاب و عفاف کمیسیون خلاقیت و نوآوری انجمن تخصصی کودک و رسانه در تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر دارد اقدام به تولید محتوای خلاقانه و نوآورانه جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف میان مخاطب کودک ...ادامه مطلب...
به نام بدیع 💡 فراخوان ایده و طرح خلاقانه با موضوع ترویج فرهنگ حجاب و عفاف کمیسیون خلاقیت و نوآوری انجمن ...ادامه مطلب...